Συνέδρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΕΙΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 2017 ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΕΝΤΑΚΑΜ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2017

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2017

WORLDS INTERNATIONAL CONGRESS OF OCT AND OCT-ANGIOGRAPHY IN ITALY

ANNUAL OPHTHALMOLOGY CONGRESS OF THE GERMAN OPHTHALMOLOGY SOCIETY

PENTACAM SEMINAR IN BERLIN GERMANY

GLAUCOMA CONGRESS IN GERMANY